Posted in Uncategorized

Ես աշխատում եմ բլոգով

Արդեն մեկ տարի է ծանոթացել եմ բլոգով աշխատելու ծրագրին: Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, այդ աշխատանքները: Բայց ես դեռ դժվարություններ ունեմ բլոգով աշխատելուց: Ես սիրում եմ Paint ծրագրով նկարել և այն հրապարակել բլոգում: Մյուս տարի կաշխատեմ ավելի լավ ուսումնասիրել բլոգով աշխատելու ձևվերը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s